×

Aktualności

Kancelaria świadczy pomoc prawną w głównych dziedzinach prawa na zasadzie stałej współpracy albo w systemie jednorazowym. Poniżej znajdą Państwo listę spraw, którymi zajmuje się Kancelaria.

I. PRAWO RODZINNE

 • sprawy rozwodowe oraz o separację
 • sprawy o podział majątku wspólnego
 • sprawy dotyczące obowiązku alimentacyjnego (alimenty na dziecko, dla współmałżonka)
 • sprawy o podwyższenie/obniżenie zasądzonych alimentów
 • sprawy związane z władzą rodzicielską
 • sprawy dotyczące uregulowania kontaktów z dzieckiem
 • sprawy o zaprzeczenie/ustalenie ojcostwa
 • sprawy o przysposobienie
 • projektowanie umów majątkowych małżeńskich

 

II. PRAWO CYWILNE

 • sprawy o zapłatę
 • sprawy z tytułu nienależytego wykonania umowy czy niewykonania umowy
 • sprawy o ustanowienie lub zniesienie służebności
 • sprawy dotyczące zasiedzenia
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych
 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu/ustawy
 • sprawy związane z przyjęciem/odrzuceniem spadku
 • dział spadku
 • wydziedziczenie, wyłączenie od dziedziczenia

 

III. PRAWO ADMINISTRACYJNE

 • sporządzenie skarg/odwołań od decyzji organów administracyjnych
 • reprezentacja przed organami administracji, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, a także Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • pomoc w sporządzaniu wniosków/podań/pism w postępowaniach administracyjnych

 

IV. PRAWO KARNE

 • obrona podejrzanego/oskarżonego
 • reprezentacja pokrzywdzonego
 • reprezentacja oskarżyciela prywatnego

 

V. OBSŁUGA PRAWNA CUDZOZIEMCÓW

 • sprawy dotyczące pobytu stałego/czasowego na terytorium RP
 • sprawy dotyczące zezwoleń na pracę
 • pomoc dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców
 • sprawy dotyczące obywatelstwa polskiego
 • pomoc w załatwianiu formalności na terytorium RP

 

lodo Kancelaria Adwokat Katarzyna Zoledziowska

ul. Kalwaryjska 65/2
30-504 Kraków

+48 726 300 305

adw.zoledziowska@gmail.com

 

Kancelaria czynna:
poniedziałek - piątek godz. 9:00 – 16:00

Proszę o wcześniejszy kontakt celem ustalenia godziny spotkania.
Istnieje możliwość umówienia spotkania poza godzinami otwarcia Kancelarii. W tym celu proszę o kontakt telefoniczny lub e-mail.

 

NIP: 6793213388 
REGON: 388356667
Konto bankowe: 26 1240 2597 1111 0011 0562 6962